Erasmus+ Projekt

Részt veszünk az Erasmus+ projektben, melynek célja a holnap vezetőinek és vállalkozóinak nevelése. Kezdeményezésünk az alapvető készségek, ismeretek és gondolkodásmód kialakítására összpontosítja a felsőoktatásban részt vevő hallgatókat, különös tekintettel az 18-21 éves korosztályra.

Projektünk lényegi célja a közöttünk lévő szakadék áthidalása, ami a szakképzés és a gyakorlati alkalmazás között áll fenn, egy olyan kihívás, amellyel sok fiatal szembesül, amikor szakmai pályájukat elkezdik. Workshopok, exchange programok és kapcsolatépítő lehetőségek átfogó programja révén a résztvevők számára olyan holisztikus tanulási élményt kínálunk, amely túllép a hagyományos akadémiai kereteken.

Alappilléreink

Személyes növekedés és vezetői fejlődés

Célunk olyan személyes növekedési útvonalat létrehozni, amely magában foglalja a vezetői és vállalkozói ismereteket. A résztvevők a gyakorlati tapasztalatok által mélyebb betekintést nyernek saját skill-jeikbe és lehetséges potenciáljaikba mint jövőbeni vezetők.

Szakmai önismeret

A személyes növekedés alapján résztvevőink számára célunk a szakmai önismeret javítása mind személyes, mind szakmai kontextusban. Céltudatos tevékenységek és gyakorlatok révén betekintést nyernek készségeikbe, értékeikbe és céljaikba, előkészítve ezzel a jövőbeli siker alapjait.

Gyakorlati tanulási tapasztalat

Hiszünk az élményalapú tanulás erejében. A valódi világhoz való elsődleges hozzáférést biztosítva a résztvevők számára, lehetővé tesszük számukra a gyakorlati tudás elméleti tudásba való átültetését, mélyebb betekintést nyújtva a vezetés és vállalkozás világának bonyolultságaiba.

Vezetői gondolkodásmód és vállalkozói készségek

Projektünk központi célja a vezetői gondolkodásmód és vállalkozói készségek kialakítása a résztvevőkben. Workshopok, mentorálás és közös projektek segítségével célunk az eszközök és gondolkodásmód átadása, amelyek elengedhetetlenek a modern üzleti világ kihívásainak leküzdéséhez.

Visszajelzés és folyamatos fejlesztés

Elkötelezettek vagyunk a folyamatos fejlesztés és tanulás mellett. A projekt során értékeljük tevékenységeink hatékonyságát és visszajelzéseket gyűjtünk a résztvevőktől annak érdekében, hogy azonosítsuk a fejlesztési területeket és finomítsuk a programot.

Főbb céljaink

  • 46 fiatal Magyarországról és Szlovéniából átesik egy önismereti úton, értékes betekintést nyerve vezetői képességeikbe és vállalkozói potenciáljukba.
  • Tevékenységeink eredményeként 46 innovatív üzleti ötlet létrejöttét várjuk, tükrözve a résztvevők újonnan megszerzett készségeit és kreatív gondolkodását.
  • A résztvevők megerősített kommunikációs készségeket szereznek, nagyobb önbizalommal és fokozott motivációval a vállalkozási ambícióik megvalósítására.
  • A projekt lehetőséget teremt az új kapcsolatok és hálózatok kialakítására a résztvevők, a helyi szervezetek és vállalkozók között, elősegítve ezzel a jövőbeli erőfeszítéseket.

Összefoglaló

Fiatalokat hatalmazunk fel a jövő vezetőivé és vállalkozóivá válás útján, összpontosítva az aktív állampolgárságra és a társadalmi felelősségvállalásra, különös tekintettel az 18-21 éves korosztályra. Résztvevőink sokféleségének és beleértve azokat, akik kevesebb lehetőséggel rendelkeznek vagy különleges igényeik vannak, biztosítjuk az egyenlő esélyeket. Projektünk befogadó környezetet teremt, ahol minden egyes egyén értékelve és támogatva érzi magát.

Projektünk hátterében az a motiváció áll, hogy támogassuk a fiatalokat az előre haladás útján. Mint egyetemista hallgatók, megértjük azokat a kihívásokat és akadályokat, amelyekkel sok fiatal szembesül a minőségi oktatás és a jelentős növekedési lehetőségek elérése terén. Kollektív tapasztalatainkat és erőforrásainkat összehangolva igyekszünk áthidalni a szakadékot és egy támogató ökoszisztémát létrehozni, amely elősegíti a fiatalok teljes potenciáljának megvalósítását.

A nemzetközi együttműködés révén széles körű lehetőségeket nyitunk meg a kölcsönös tanulásra és együttműködésre. Olyan szervezetekkel együttműködve, amelyek hasonló célokat és célcsoportokat tűztek ki maguk elé, lehetőséget teremtünk az ötletek, legjobb gyakorlatok és tapasztalatok cseréjére, gazdagítva ezzel a projektet különböző nézőpontok és bepillantások sokaságával. A transznacionális együttműködés révén nemcsak a projekt hatékonyságát növeljük, hanem a különböző hátterű és kultúrájú fiatalok közötti megértés és szolidaritás erősítését is elősegítjük.

Összefoglalva, projektünk egyedülálló lehetőséget kínál a holnap vezetőinek és vállalkozóinak generációjának befektetésére. A fiatalokat azokkal az eszközökkel, ismeretekkel és támogatással látjuk el, amelyekre szükségük van a siker eléréséhez, és egy világot építünk, ahol minden fiatalnak lehetősége van a fejlődésre. Csatlakozzon hozzánk ezen az erőteljes átalakulási és megerősítő utazáson, és együtt építsünk olyan világot, ahol minden fiatalnak lehetősége van a kibontakozásra.